TOPへ
本文へスキップ

学校概要

学校沿革および校歌、学校概要  **全て.pdf形式です。

年間行事予定   9月行事予定 10月行事予定  11月行事予定
学校沿革
校歌歌詞
よくわかる!有喜小学校

町別通学路・児童数および教室配置  **全て.pdf形式です。

校区内各町別通学路